Kontakt

Telefon 5344 5996

piibeteater@gmail.com

 

PiibeTeatri tegevust korraldab MTÜ Sääsküla Huviklubi. Oma tegevuses lähtub Huviklubi vabaühenduste heast tavast -

http://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

Teatri tegevust toetab MTÜ Arenduskoda poolt vahendatav LEADER-programm